Contacto Avelaíña Teatro

Información de contacto:

Teléfonos:

659 446 841 / 986 84 36 55   (Xulio Leal)

616 743 945 / — — — — —   (Xabier Viz)

620 972 286 / 886 21 40 21  (Manolo Ayán)

correo electrónico:
teatroavelainha@gmail.com

Dirección postal:
Xulio Leal Carreira
c/ Loureiro Crespo 1-1º-c
36001 Pontevedra

..

.

.

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.