Necesidades técnicas Mª Castaña

Os medios técnicos que se precisa para facer a representación están representados no esquema indicado mais arriba.

Por outra parte Avelaíña Teatro pode aportar os medios de luz e son. Tamén contamos cun ordenador, unha mesa de son e un micrófono que se pode conectar con outros que haxa, por se a distancia de manexo é moi grande.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Necesidades técnicas A LOLA

Dous focos parnorámicos que enchen de luz a escea

Tamén utilizamos as barras cos medios técnicos que ai na maioría dos escenarios, e que normalmente son suficientes para facer a representación. En caso necesario podemos aportar os elementos necesarios de luz e son.

Por outra parte, levamos un ordenador, unha mesa son e un micrófono que se pode conectar cos que haxa por se a distancia de manexo é moi grande.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.