O cantar do arrieiro

11. O cantar do arrieiro

O cantar do arrieiro
é un cantar moi baixiño.
Cántano en Ribadavia,
resoa no Carballiño.

RETROUSO
Xa me compraban a g(h)aita
ei eu non a quixen vender.
Porque a miña g(h)aitiña
é da miña muller (tris).
Xa me compraban a g(h)aita
e eu non a quixen vender.

Non te cases co arrieiro
que leva a vida penada.
Nin oe misa no domingo,
nin durme só na cama.

RETROUSO

Lévame no carro, leva
arrieriño das uvas
Lévame no carro, leva,
comerei das máis maduras.

RETROUSO

No me la vendas marido,
no me la vendas por Dios,
que a túa gaitiña
la tocamos los dos (tris)
no me la vendas marido,
no me la vendas por Dios.